HR-assistance

HR-assistance

Mange virksomheder har truffet en aktiv beslutning om ikke at have egen HR-afdeling.

Typisk vil man lægge HR-administrationen i Økonomi. HR-udviklingsopgaver kan enten lægges hos nærmeste leder i de enkelte afdelinger, eller man outsourcer denne del.

For at sikre en ensartethed i måden, hvorpå medarbejdere udvikles i din virksomhed, tilbyder vi at tage os af følgende opgaver:

  • HR-udvikling templates til brug for den enkelte leder
  • Ledermøder om personaleudvikling og tilrettelæggelse af udviklingssamtaler
  • Træning og opfølgning med den enkelte leder i at gennemføre udviklingssamtalerne – herunder drøftelse af den enkeltes personlige kompetencer, faglige styrker og indsatsområder samt den personlige rækkevidde ift. at være leder
  • Analyse af medarbejdertrivsel og loyalitet
  • Opfølgning på den enkeltes ledelsesmæssige performance
  • Opfølgning på medarbejdernes individuelle performance, herunder kortlægning af nøglemedarbejdere og indsatser for at fastholde disse.

Ekstra ydelser

  • Assessment af medarbejdere og ledere kan tilkøbes
  • Teamudvikling kan tilkøbes
  • Successionsplanlægning kan tilkøbes
  • Rekrutteringsopgaver, der ikke er omfattet af HR-assistance

 

Er du interesseret i at høre mere?
Så kan du kontakte os på telefon: +45 20 27 77 34 eller på email: wing@sam-int.com