ESG-rapportering

ESG-rapportering

At drive virksomhed handler i dag om meget mere end evnen til at skabe udvikling og økonomisk overskud. ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance.) er et redskab til at måle en virksomheds ageren i forhold til miljøaftryk, sociale forhold og transparens i virksomhedens ledelse.

Med dokumentation i form af en ESG-rapport står din virksomhed stærkt i forhold til fremtidig lovgivning samt krav fra potentielle kunder og medarbejdere.

Gennem en tæt dialog hjælper vi virksomheder gennem processen med at identificere de vigtigste rapporteringspunkter, opsætte ESG-rutiner og ikke mindst rapportering på tværs af forretningen.

Ved udarbejdelsen af en ESG-rapport klarlægger og vurderer vi blandt andet følgende aspekter af virksomhedens drift:

  • Environmental handler om miljøet og virksomhedens miljøaftryk i forhold til forbrug af råmaterialer, vand, energi og CO2-udledning.
  • Social afdækker sociale forhold i virksomhedens daglige drift i relation til medarbejdere, kunder og leverandører. Det handler både om de formelle aspekter som sikkerheds- og sundhedspolitikker og om de faktuelle forhold som mangfoldighed, lighed og inklusion i ansættelser.
  • Governance er et begreb, der dækker over god virksomhedsledelse. Den interne dimension af governance gælder i forhold til kontrakter, systemer og politikker for en række områder, mens den eksterne del kan handle om ting som transparens, sporbarhed og overholdelse af lovgivning.

Vil du høre mere om, hvordan du kan gøre ESG-rapportering til en styrke for din forretning?
Så kan du kontakte os på telefon: +45 20 27 77 34 eller på email: wing@sam-int.com