Ledelsessparring, hvad er det?

Ledelsessparring, hvad er det?

Virksomheden eller en af dens nøglepersoner har brug for sparring for at finde ud af, hvordan der kan præsteres endnu bedre. Eller måske planlægges et karriereskifte inden for organisationen. Alternativt et outplacement forløb.
Vi tilbyder at hjælpe med følgende:

  • Afdækning af kompetencer og karriereforløb samt planer
  • Test og dybdeinterview
  • Drøftelse af rækkevidde professionelt som personligt
  • Nuværende situation samt mål for organisationen eller medarbejderen/lederen
  • Kortlægning af karriereplan herunder styrker og udviklingsområder
  • Aftale om indsatser for at indfri de opstillede mål
  • Løbende sparring ift. indfrielsen af de aftalte mål samt coaching om de problemstillinger og behov, der opstår i
    processen

Som udgangspunkt er vi tilknyttet kandidaten i seks måneder, hvor vi er tilgængelige 24/7. Vi er typisk i kontakt hver 14.dag. Prisen svarer til en månedsløn for kandidaten. Der kan også aftales et individuelt tilpasset forløb på timepris. Hvis processen ikke fortsætter efter introduktionsmødet, afregnes der alene transportudgifter.

Er du interesseret i at høre mere?
Så kan du kontakte os på telefon: +45 24630140 eller på email: wing@sam-int.com