HR Assistant

HR Assistant

Skrevet af Magnus Andreasen d. 17.08.2021

Mange virksomheder har truffet en aktiv beslutning om ikke at have egen HR afdeling.

Typisk vil man lægge HR administrationen i Økonomi. HR udviklingsopgaver kan enten lægges hos nærmeste leder i de enkelte afdelinger, eller man outsourcer denne del.

For at sikre en ensartethed i måden man udvikler medarbejdere i virksomheden, tilbyder vi at tage os af følgende opgaver:

• HR udvikling templates til brug for den enkelte leder
• Ledermøder om personaleudvikling og tilrettelæggelse af udviklingssamtaler
• Træning og opfølgning med den enkelte leder i at gennemføre udviklingssamtalerne – herunder en drøftelse af den enkeltes personlige kompetencer, faglige styrker og indsatsområder samt den personlige rækkevidde ift. at være leder
• Analysering af medarbejdertrivsel og -loyalitet
• Opfølgning på den enkeltes ledelsesmæssige performance
• Opfølgning på medarbejdernes individuelle performance – kortlægning af nøglemedarbejdere og indsatser for at fastholde disse
• Assesment af medarbejdere og ledere kan tilkøbes
• Teamudvikling kan tilkøbes
• Successionsplanlægning kan tilkøbes
• Rekrutteringsopgaver er IKKE omfattet af HR Assistentens arbejdsopgaver

 

Er du interesseret i at høre mere?
Så kan du kontakte os på telefon: +45 24630140 eller på email: wing@sam-int.com